SPRĘŻYNY NACISKOWE

Dzielą się na walcowe i stożkowe. Są to sprężyny, które w czasie pracy są ściskane.

WIĘCEJ

SPRĘŻYNY NACIĄGOWE

W czasie pracy rozciągane. Wykonywane z napięciem wstępnym, co pozwala na skrócenie sprężyny przy obciążeniu roboczym.

WIĘCEJ

SPRĘŻYNY SKRĘTNE
(skrętowe)

Ze względu na kierunek nawijania drutu: prawo lub lewo zwojowe, z siłą pod kątem:
0°,90°,180° i 270°.


WIĘCEJ

PIERŚCIENIE

Wykonujemy również pierścienie, na zamówienie Klienta.

WIĘCEJ

Witamy

© Copyright 2012 Sprintex. All rights reserved.
Powered by Globnet