SPRĘŻYNY NACIĄGOWE


Oczka C

Szablon 1                                                                                                                                           Szablon 2

Oczka S

Szablon 1                                                                                                                                         Szablon 2

Oczka Krzyż

Szablon 1                                                                                                                                           Szablon 2


Dz – średnica zewnętrzna.
Dp – średnica podziałowa.
Dw – średnica wewnętrzna.
L0 – długość sprężyny w stanie swobodnym (bez obciążenia).
d – średnica drutu z którego sprężyna jest wykonana.© Copyright 2012 Sprintex. All rights reserved.
Powered by Globnet