SPRĘŻYNY SKRĘTNE

Sprężyna skrętna - 0°
Sprężyna skrętna - 90°Sprężyna skrętna - 180°  

                                  

Sprężyna skrętna - 270°Dz
– średnica zewnętrzna.
Dp
– średnica podziałowa.
Dw
– średnica wewnętrzna.
L0
– długość sprężyny w stanie swobodnym (bez obciążenia).
d
– średnica drutu z którego sprężyna jest wykonana.
© Copyright 2012 Sprintex. All rights reserved.
Powered by Globnet